Henriette Renié

Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
Salta a la navegació Salta a la cerca

Henriette Renié (París, lo 18 de seteme de 1875 - lo 1 de març de 1956) que ho ua compositritz, ua arpista e ua pedagòga deu son instrument francesa.

Que ho ua escolana de Alphonse Hasselmans.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ##f
}
upper = \relative c' {
 \clef treble 
 \key ges \major
 \time 3/8
 \tempo 8 = 152
 %\autoBeamOff
  \set Staff.midiInstrument = #"orchestral harp"

 \partial 8 s16 
 \times 4/11 { \autoBeamOn << { ees64( ges a! ces d! ees ges ges a ces d!) } \\ { s64*4 d,!64[ ees ges ges] } >> }
 ees'8-.\p des!16( ces bes aes! bes aes ges aes bes ges)
 ces8-. bes16( aes ges f ges f ees f ges ees)
 bes16( c! d!8) ees16( f ges aes bes c! d! ees f ges f bes, bes'8~->) bes8

}

lower = \relative c {
 \clef bass
 \key ges \major
 \time 3/8
 \set Staff.midiInstrument = #"orchestral harp"
  
 s8 ees8-. < ges' bes, >8-. r8 
 \clef treble ees8 < bes' f >8 < d! bes >
 ees,8 < bes' f >8 < ees ces > ees, < c'! ges > r8
 ees,8( < bes' ges >8) des,( < bes' ges >) ces,( < bes' ges >)
 c,!( < ees' a,! f >8) bes,( < d'! f, >)
  
} 

\score {
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.instrumentName = #"Harpe"
  \new Staff = "upper" \upper
  \new Staff = "lower" \lower
 >>
 \layout {
  \context {
   \Score
   \remove "Metronome_mark_engraver"
  }
 }
 \midi { }
}

Incipit de la « Danse des Lutins »